Instalacja

Informacje dotyczące instalacji systemu Anakonda na komputerach z systemem: Windows oraz Linux.

Nowości

Zmiany i poprawki dokonywane w systemie Anakonda, wraz z oznaczeniem daty kiedy zostały wprowadzone do programu.

Dokumentacja

Informacje dotyczące administratora i użytkownika, które pomogą w użytkowaniu systemu Anakonda.

Treści są nieustannie aktualizowane i zawierają informacje o zmianach w naszym systemie.

Dokumenty dostępne są wersji html oraz pdf.

Licencja

Treść licencji GNU GPL z jakiej korzysta system Anakonda.

Funkcjonalność

Ideą przyświecającą projektom systemu Anakonda, od samego początku było jak najdokładniejsze odzwierciedlenie elementów systemu, pamiętając jednocześnie o ciągłych i nieustających zmianach otoczenia. Po zaistnieniu modelu przedsiębiorstwa przyszedł czas na implementację narzędzi wspomagających zarządzanie, czego wynikiem jest spis funkcjonalności.