Zdefiniowanie odpowiednich uprawnień pozwala na dostęp do funkcjonalności związanej z szeroko pojętą administracją, nie tylko systemu, ale i całej firmy. Oprócz możliwości dodania nowych oddziałów czy operatorów, istnieje także możliwość nadania uprawnień dla poszczególnych grup operatorów.

Dostęp do tej sekcji mają jedynie administratorzy systemu.

Moduł “Administracja” składa się z następujących elementów:

Oddziały

Model definiujący oddziały firmy, a także ich dane, m.in.: adresy, numery, konta bankowe i inne informacje, pojawiające się na fakturach oraz dokumentach magazynowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość zdefiniowania cennika dla każdego oddziału.

Edycja danych oddziału firmy

Grupy

Każda grupa, do której zostają przydzieleni operatorzy, posiada dowolnie modyfikowalne prawa dostępu do wybranych elementów w „menu” systemu. Dzięki odpowiednim przydziałom, system Anakonda daje możliwość operowania dostępami do poszczególnych rodzajów dokumentów.

Operatorzy

Moduł „Operatorzy” kontroluje uprawnienia na poziomie pojedynczego użytkownika. Daje możliwość indywidualnego wymuszenia zmiany hasła w dowolnych interwałach czasowych. Dodatkowo, pozwala na określenie zastępcy na czas nieobecności danego użytkownika. Ze względu na często skomplikowane zależności uprawnień, możliwe jest ich kopiowanie na innego operatora.

Połączenia

Zbiór połączeń od serwera Anakondy. Istnieje możliwość ich filtrowania po dacie, numerze IP czy typie zakończenia połączenia z serwerem.

Tabele archiwalne

Miejscu zbioru tabel zawierających dane archiwalne. Posiadając odpowiednie uprawnienia, możliwe jest odczytywanie wszystkich wykonanych zmian na bazie danych.

Moduł zapisuje również informacje o  tym, kto i kiedy dokonał modyfikacji w systemie.

Zakresy dat

Moduł „Zakres dat” to narzędzie eliminujące błędy powstałe na skutek tzw. czynnika ludzkiego. Dzieje się tak w przypadku odgórnego zadeklarowanie dat, w ramach których mogą być wprowadzane do systemu faktury, dokumenty magazynowe i dowody księgowe.

Harmonogram zadań

Funkcja „Harmonogram zadań” daje możliwość zaplanowania w systemie operacji, które powinny być wykonywane automatycznie. Zamykanie niezrealizowanych rezerwacji na artykuły dla Kontrahenta czy pobieranie danych do tabeli generatora raportów, mogą wykonywać się co ściśle określony czas.Harmonogram zadań - edycja

Synchronizacja

Moduł pozwala na sprawdzenie stanu synchronizacji danych ustawionej przez administratora systemu. Zabieg ten, wykonywany jest często w przypadku wielooddziałowych firmy, w których każdy z oddziałów ma dużą swobodę działania.

Import/eksport tabel

Działanie stworzone do migracji danych z systemu Anakonda do innych aplikacji lub odwrotnie. Wynikiem wykonania funkcji są pliki CSV, które zawierające bezpośrednie dane z tabel baz danych. Obsługa modułu wymaga podstawowej wiedzy z zakresu posługiwania się zapytaniami SQL.

Powiadomienia

Zbiór adresów mailowych służących do automatycznego powiadamiania użytkowników o zmianach i wynikach działania funkcji systemu Anakonda.

Testy kompletności

Moduł przygotowany do testowania kompletności danych wprowadzonych do systemu. Obsługa wymaga znajomości języka SQL, a wprowadzone testy wykonywane są cyklicznie za pomocą harmonogramu zadań. Wynik zapytania przekierowywany jest bezpośrednio do Administratora, lub do użytkownika za pośrednictwem powiadomień.

Przykład zastosowania. Cykliczna (codzienna) weryfikacja posiadania przez Kontrahentów poprawnych danych do fakturowania.