Dane podstawowe to kluczowe elementy funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Mowa tu m.in. o artykułach i ich cennikach, a także wprowadzaniu do systemu Kontrahentów i innych ważnych danych, takich jak jak konta bankowe czy typy dokumentów magazynowych będących w użyciu.

Moduł “Dane podstawowe” składa się z następujących elementów:

Słowniki

Zadaniem opcji „Słowniki” jest ułatwienie działania operatorów w systemie. Można znaleźć tu informacje dotyczące wykształcenia pracowników, krajów, z których mogą pochodzić nasi Kontrahenci, a także typach drukarek fiskalnych.  Wyróżniamy dwa typy słowników: w pełni modyfikowalne oraz stałe – spełniające wymogi proceduralne i prawne.

Ponadto, system Anakonda ułatwia pracę, poprzez możliwość wyboru w bardzo wielu miejscach odpowiedniego element ze słownika.

Kontrahenci

Moduł daje możliwość dodawania i usuwania Kontrahentów wraz z ich kluczowymi danymi. Ponadto, dostępna jest także możliwość zarządzania bardzo rozbudowanymi narzędziami do administrowania, takimi jak dane do faktury czy rodzaju upustów.

Dzięki możliwości zadeklarowania praktycznie wszystkich informacji pojawiających się na dokumentach, czas przeznaczony na obsługę Kontrahenta, zostaje zredukowany do minimum.

Edycja danych fakturowych kontrahenta

 

Artykuły

Każdy artykuł posiada szereg identyfikujących go obiektów, takich jak kategoria czy typ. Dzięki temu system Anakonda pozwala na dowolne modelowanie obiektu „Artykuł”. Informacje, które zostały zawarte w opisywanym module, wykorzystywane są w znacznym stopniu, w obszarze sprzedaży i magazynów. Wymaga to bardzo dokładnego zdefiniowania takich rzeczy jak przelicznik jednostki miary artykułu czy stawki VAT. Dozwolone są także operacje dodawania cenników dla artykułów, zaawansowana funkcja przeglądania stanów magazynowych czy rezerwacji na artykuł. Ponadto, system Anakonda daje możliwość definiowania kodów EAN dla artykułów, a co za tym idzie operowania na opakowaniach zbiorczych.

Dane pomocnicze

Dane pomocnicze to zbiór narzędzi definiujących i administrujących ważnymi danymi, które są w ciągłym użyciu przez system. W module tym, wyróżnić możemy m.in. lokacje, które odpowiadają za poprawne lokowanie artykułów w magazynach, konta bankowe czy kursy walut. Dodatkowo, istnieje również możliwość obsługi typów dokumentów magazynowych będących w użyciu firmy.

 

Dane pomocnicze - typy dokumentów magazynowych

Informacje

Dział zawierający dane o wszelkich umowach zawartych przez firmę (z pominięciem umów z pracownikami, które docelowo obsłuży moduł „Kadry”). Można znaleźć tu również informacje na temat rozpoczętych sądowych i administracyjnych.

Celem stworzenia tego modułu było przede wszystkim uproszczenie procedur związanych z obsługą wyżej wymienionych obszarów.

Cennik

Moduł zawiera dowolną ilość cenników z podziałem na wersje kosztowe oraz alternatywne wartości cen w zależności od potrzeb, np. wiosenna promocja lub specjalne ceny artykułów w okresie świątecznym.

Cenniki mogą być definiowane w dowolnej walucie.

Projekty

Służą do agregowania danych wokół pewnego zdarzenia.

Przykład. Cykliczna sprzedaż artykułu X dla kontrahenta Y.

Wpisywanie odpowiedniego projektu do dokumentów dla Kontrahenta (od zamówień po dowody księgowe), pozwoli wyliczyć koszt sprzedaży lub udział w zyskach poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Wyznaczniki faktur

Moduł pozwalający na korektę oraz definiowane wyglądu faktur.

Cechy artykułów

Wszystkie artykuły w kartotece systemu Anakonda mają możliwość dodatkowego cechowania.

Przykład. Indeks artykułu 01 (blacha) może posiadać dodatkowe oznaczenia jak: grubość, materiał, laminat, itp.

System pozwala w ten sposób w znacznym stopniu zredukować liczbę artykułów w kartotece.