Funkcjonalność modułu „Księgowość” jest bardzo obszerna. W skład wchodzą, m.in.: dowody księgowe, środki trwałe, definiowane formularze księgowe, raporty kasowe i wyciągi bankowe czy zautomatyzowane rozrachunki. Ze względu na łatwość pomyłki wynikającej z błędu związanego, z czynnikiem ludzkim, moduł został zaprojektowany w ten sposób, by jak najwięcej operacji z nim związanych wykonywanych było automatycznie. Umożliwia to spokojne prowadzenie księgowości nawet na najbardziej skomplikowanym planie kont. Większość danych zapisanych na kontach księgowych można zestawić i pokazać w specjalnych, definiowanych formularzach, co z powodzeniem spełnia znaczną część potrzeb raportowania. Jeżeli formularze okażą się niewystarczające istnieje możliwość skorzystania z modułu „Raporty”.

Moduł “Księgowość” składa się z następujących elementów:

Dane podstawowe

Moduł służący do edytowania podstawowych informacji księgowych niezbędnych w efektywnej pracy. Zawarte zostały w nim m.in takie obszary jak: plan kont, wzory dekretacji czy okresy obrachunkowe.

Dowody księgowe

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie dowodów księgowych to tylko nieliczne z możliwości jakie są dostępne w systemie. Istotną cechą modułu jest jego automatyzacja, czyli np. automatyczna dekretacja dokumentów. Przewidziano również możliwość importowania dowodów księgowych z plików.

Edycja nagłówka dowodu księgowego

Rozrachunki

Rozrachunki to moduł programu zawierający niezwykle cenne informacje w procesie monitorowania stanu środków pieniężnych. System daje możliwość śledzenia historii współpracy finansowej z Kontrahentami. Mowa tu o zapisach nierozliczonych transakcji, transakcji z odsetkami czy syntetycznych zestawieniach rozrachunków.

Zestawienia

Moduł, w którym zebrane zostały zestawienia obrotów i sald oraz zestawienia operacji, które oprócz funkcji kontrolnej, spełniają także funkcję informacyjne i sprawozdawcze. Są one źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału.

Operacje

W module przechowywane są informacje na temat wszystkich operacji z dowodów księgowych. Pojawiają się one po zamknięciu dowodu. Ponadto, dla ułatwienia pracy operatorom, które przeglądają różne operacje, wprowadzono możliwość ich filtrowania według różnych kryteriów.

Stany kont

Informacje zawarte w module „Stany kont” powstają automatycznie podczas zamykania dowodów księgowych. Służą do generowania raportów i wydruków księgowych. System daje możliwość przeglądania danych bez potrzeby ich generowania.

Raporty wyciągi

Moduł służący prostemu i bezproblemowemu generowaniu raportów. Standardowe możliwości zostały rozszerzone o funkcjonalność łączenia raportów w pracy oraz ich eksport. Różne stany raportów służą kontrolowaniu kiedy dane w nich zawarte będą mieć odzwierciedlenie w zaległościach, dowodach księgowych, a docelowo na kontach. Dla ułatwienia pracy operatora, system pozwala na swobodne kopiowanie zarówno całych raportów, jak i poszczególnych pozycji. Poprzez odpowiednie operacje na raporcie kasowym możliwe jest także kompensowanie wartości na kontach księgowych, fakturach lub korektach.

Zmiana okresu obrachunkowego

Wprowadzenie danej funkcjonalności ma na celu zapobiegać ewentualnym problemom związanym z czynnikiem ludzkim. System „Anakonda” daje możliwość edytowania danych księgowych dopiero po wybraniu odpowiedniego okresu rozrachunkowego.

Rozliczenia międzyokresowe

System w swojej funkcjonalności pozwala na rozliczenia międzyokresowe. Poza możliwością edytowania ilości odpisów, daty początkowej oraz początkowego i aktualnego stanu, moduł umożliwia również zadekretowanie utworzonych rozliczeń.

Rozliczenia

Środki trwałe

Moduł w pełni wypełniający potrzeby księgowych związane z zarządzaniem środkami trwałymi. Dodawanie, edytowanie i usuwanie środków to tylko niewielka część funkcjonalności. System daje możliwość, m.in.: amortyzacji, umorzenia czy zmian wartości z możliwością przeglądania historii.


[/fruitful_tabs]