Moduł służący do dodawania i wydawania towaru z magazynu poprzez tworzenie i wprowadzanie danych z odpowiednich dokumentów. Obsługiwane są tu m.in. lokacje magazynowe, zamienniki oraz informacje o realizacji zamówień od odbiorców. W przypadku kończących się zapasów, system daje możliwość zebrania informacji na temat stanów magazynowych oraz skorzystania z opcji wystawienia zamówień do dostawców.

Moduł “Magazyny” składa się z następujących elementów:

Magazyny

Fragment systemu, który pozwala na tworzenie, edytowanie i usuwanie magazynów. Ze względu na rozbudowaną gospodarkę magazynową zaimplementowaną w systemie, charakteryzuje się on szeregiem czynników modyfikowalnych przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Operator posiada możliwość decydowania czy w magazynie mają obowiązywać lokacje, a także ustala jego rodzaj lub kategorię artykułu.

Dokumenty magazynowe

Moduł wykorzystywany do szeroko pojętej administracji dokumentami magazynowymi. Oprócz oczywistej możliwości: dodawania, edytowania i usuwania dokumentów (wszystkich typów), dodano także funkcjonalność w postaci wiązania dokumentów magazynowych oraz eksport dokumentów do innych aplikacji zarządzających magazynem.

Anakonda jako system zintegrowany umożliwia wystawianie faktur bezpośrednio z odpowiednich dokumentów magazynowych, a także import plików z numerami serii.

Nagłówek dokumentu magazynowego

Spis z natury

W przypadku przeprowadzenia spisu z natury, moduł systemu „Anakonda” poprzez swoją funkcjonalność porządkuje wszystkie przeprowadzone procesy tego typu. System pomaga również poprzez wyświetlanie listy artykułów, które powinny znaleźć się w magazynie (kontrola kategorii). Po wykonaniu czynności i zamknięciu spisu z natury, system umożliwia utworzenie dokumentu RW z wybranego działania.

Dostawy

Moduł przeznaczony jest dla operatorów, którzy w swoich przedsiębiorstwach przyjmują duże dostawy artykułów. Dzięki niemu, użytkownik posiada możliwość bezpośredniego wystawienia dokumentów, takich jak: PZ lub deklaracji INTRASTAT.

INTRASTAT

Moduł mający na celu ułatwienie prowadzenia deklaracji Intrastat. Oprócz wspomnianej już wyżej możliwości tworzenia deklaracji prosto z „Zamówień”, system ułatwia niemal wszystkie operacje na dokumentach deklaracji. Możliwe jest dodawanie, usuwanie lub edytowanie z użyciem słowników systemu, co znacznie skraca czas pracy.

Zamówienia dostawcy

Sprawnie funkcjonująca polityka magazynowa wymaga poprawnie działających zamówień dla dostawców. Moduł „Zamówienia dostawcy” odpowiedzialny jest za tworzenie i pełną edycję edytowanie zamówień. Ponadto, porusza w swojej funkcjonalności obszary związane z upustami czy miejscem dostawy.  Dzięki pozycji opisowej, operator posiada możliwość dowolnej edycji zamówienia.

Analiza stanów

Moduł umożliwia zaawansowaną analizę, która jest niezwykle pomocna, w przypadku podejmowania decyzji na temat planowania procesów związanych z gospodarką magazynową firmy. Możliwe jest także skopiowanie ilości zamówień, a następne utworzenie zlecenia z ilościami, których brakuje. Ponadto, system pozwala na określenie minimalnej i maksymalnej ilości konkretnego artykułu w magazynie.

Analiza stanów magazynowych

Rezerwacje

Moduł umożliwiający osobie z odpowiednimi uprawnieniami (zazwyczaj handlowiec) na dokonanie rezerwacji artykułu dla Kontrahenta. Produkt ten nie może zostać wydany innej osobie przez cały czas trwania zapisu. W tym celu, konieczne jest podanie daty, do której obowiązuje dana rezerwacja. W celu uniknięcia konieczności dezaktywowania zapisu, system Anakonda poprzez swój harmonogram zadań zrobi to sam.

Obroty/wyszukiwanie

Funkcja „Obroty/wyszukiwanie” daje możliwość nie tylko zaawansowanej konfiguracji filtra wyszukiwania, ale pozwala także na wydrukowanie raportów będących zestawieniem obrotów magazynowych, wyświetlanych według potrzeb i upodobań operatora.

Kartoteka przesyłek

Kartoteka przesyłek magazynowych