Narzędzie służące do organizacji produkcji zawiera w sobie elementy kontrolne, mające na celu weryfikację czynności produkcyjnych. Operator poprzez moduł posiada nie tylko dostęp do informacji o ilości produkcji zamówionej przez odbiorców (wewnętrznych i zewnętrznych), ale może również edytować receptury i normy zużycia materiałów potrzebnych do wytworzenia towarów.

Przy pomocy paneli dotykowych możliwa jest także obsługa systemu bezpośrednio na hali produkcyjnej i wprowadzenie na bieżąco informacji na temat wykonywanej produkcji.

Moduł “Produkcja” składa się z następujących elementów:

Receptury

Dzięki danej funkcji, oprócz standardowych w tym przypadku funkcjonalności związanych z dodawaniem, edytowaniem i usuwaniem receptur, warto pamiętać o możliwość kontrolowania ich norm zużycia.

Receptury/normy zużycia

Dokumenty/magazyny

W opisywanym module następuje dopasowanie odpowiednich magazynów do dokumentów stosowanych w trakcie produkcji.  Mowa o dokumentach PW przyjmujących gotowe produkty do magazynów handlowych, czy też o towarach niespełniających wymogów jakości, do magazynu braków. Informacje zawarte w module „Dokumenty/magazyny” wykorzystywane są również w kliencie panelu dotykowego przeznaczonego do organizacji produkcji w halach produkcyjnych.

Rozliczenie produkcji

Moduł „Rozliczenie produkcji” umożliwia uzyskanie informacji dotyczących kosztów wytwarzania wyrobów i elementów, a także o zużywanych surowcach i opakowaniach. Jest on także ściśle związany z innymi działaniami systemu (przede wszystkim „Danymi podstawowym”i i „Magazynami”), z których to pobiera dane niezbędne do rozliczenia produkcji.

Oddziały – zmiany

Moduł służący do wprowadzania niezbędnych parametrów przy funkcjonowaniu funkcji „Produkcja” i jej rozliczenia.  Ze względu na fakt, że „Anakonda”jestem systemem zintegrowany, dostęp do informacji zawartych w tym module mogą mieć zarówno oddziały zamawiające jak i produkujące.

Zamówienia produkcji

System „Anakonda” to narzędzie w pełni zintegrowane, zatem dostęp do tego modułu udostępniany jest zazwyczaj operatorom i tym, którzy odpowiedzialni są za produkcję. Oprócz standardowych w tego typu narzędziach funkcjonalności przewidziano użycie zestawień obrazujących sumaryczną (ilościową) wartość produkcji w zależności od podanych parametrów.

Urządzenia

Moduł, w którym występuje kartoteka urządzeń produkcyjnych z uwzględnieniem takich cech jak: data przeglądu czy koszt godziny pracy.

Procesy

Moduł przeznaczony do szczegółowej kontroli produkcji, mający za zadanie systematyzowanie składowych elementów każdego procesu. Funkcja umożliwia dogłębne edytowanie pozycji procesów z ustawieniem początkowego i końcowego stanowiska, a także startowanie kolejnej czynności procesu. Moduł jest bardzo silnie zintegrowany z klientem paneli dotykowych przeznaczonych do pracy w halach produkcyjnych.

Procesy produkcji

Plan produkcji

Funkcjonalność opisywanego modułu to przygotowanie danych jakościowych i ilościowych dotyczących produkcji. Oprócz odpowiedzi na pytania: kto, czego, ile i na kiedy, użytkownik dostaje możliwość wpływania na odpowiedź systemu poprzez pobierania danych z zamówień odbiorców. Moduł spełnia również cele informacyjne dostarczając danych na temat harmonogramu prac produkcyjnych.

Rozstawienie asortymentu

Funkcjonalność pozwala usystematyzować pracę działu ekspedycji. Wszystko za sprawą mocno skorelowanych z urządzeniami zewnętrznymi (wyświetlaczy), które w jasny i czytelny sposób pokazują użytkownikom co, gdzie i w jakiej ilości mają rozstawić. „Rozstawienie asortymentu” jest mocno zintegrowane z modułem „Sprzedaż” w obszarze zamówień od odbiorców i dowodów dostaw. Urządzenia zewnętrzne korzystają z protokołu TCP/IP, można zatem podłączyć je w zasadzie, w każdych warunkach. Wraz z systemem Anakonda dostarczany jest program umożliwiający w szybki i przede wszystkim łatwy sposób zaprogramowanie wyświetlaczy.

Wyświetlacz