Anakonda to system, w którym zaimplementowano oparte na pakiecie „Agata Report” zaawansowane narzędzia raportujące. Mogą być one wykonywane na dwa sposoby: poprzez definiowanie własnych raportów, w których może być zawarta wybrana przed operatora informacja z bazy danych lub automatyczne tworzenie się raportu za pomocą generatora, który zakresem dostępności danych obejmuje sprzedaż, dane magazynowe oraz księgowość.

Moduł “Raporty” składa się z następujących elementów:

Definiowanie raportów

Narzędzie służące do zestawiania danych w interesujące dla użytkownika raporty. Moduł został mocno zintegrowany z pakietem „Agata Report”.

Wykonywanie raportów

Moduł jak sama nazwa wskazuje pozwala na wykonywanie  raportów z odpowiednimi, zadeklarowanymi przez użytkownika parametrami. System daje możliwość nadawania uprawnień oraz kontrolowania danych, które są możliwe do umieszczenia w raporcie dla każdej grupy użytkowników.

Generatory raportów

W systemie umieszczone zostały tabele generatora, których zadaniem jest zbieranie informacji z innych baz danych Anakondy, a następnie pobieranie ich do raportów poprzez wskazanie odpowiedniego pola tabeli.

Funkcja „Generatory raportów” wymaga podstaw języka SQL.

Generator raportów

Na diagramie przedstawiono przykład zasilania tabeli rs_gr_projekty z dokumentów generowanych w systemie: