Szeroko pojęta sprzedaż została kompletnie wypełniona przez funkcjonalność systemu. Kontrolą tego modułu, objęte są m.in. obszary serwisu czy zaległości.  System stara się usprawnić działania operatora, dlatego jako zintegrowane narzędzie nie wymusza na użytkowniku redundancji operacji koniecznych do wykonania. Wiele dokumentów tworzonych jest na podstawie wcześniej wprowadzonych danych (np. dokumenty magazynowe z paragonów fiskalnych czy faktury z dokumentów magazynowych).

  Moduł “Sprzedaż” składa się z następujących elementów:

  Wyznaczniki faktur

  Każda faktura przed wprowadzeniem do systemu musi posiadać swój wyznacznik, czyli element ją określający. Wyznacznik faktury to obiekt, dzięki któremu można zmieniać układ graficzny faktur poprzez edycję właśnie tego elementu. W opisywanym module dozwolone są operacje dodawania i edytowania wyznaczników jak również przydzielania ich do odpowiednich grup użytkowników – zdefiniowanych w systemie. Jest to jedno z wielu narzędzi kontrolnych zaimplementowanych w systemie. Użytkownik nie będzie posiadał dostępu do faktur, jeśli ich wyznacznik nie będzie przydzielony do grupy, w której znajduje się operator.

  Faktury

  Ze względu na bardzo szeroki moduł funkcjonalności, wystawianie, edytowanie i usuwanie faktur jest jego minimum. Anakonda, jako system zintegrowany, dla ułatwienia pracy operatorów pozwala w tym miejscu na wystawianie dokumentów magazynowych prosto z faktur. Moduł „Faktury” pozwala również na kopiowanie dokumentów oraz ich eksport do różnych plików XNL, TXT. Ze względu na możliwość wystąpienia znacznych ilości faktur, system Anakonda pozwala na traktowanie ich grupowo, umożliwiając ich jednoczesne zamykanie czy drukowanie.

  Edycja nagłówka faktury

  Faktury korygujące

  Funkcjonalność „Faktur korygujących” jest bardzo podobna do działania samych faktur. Istnieją jednak różnice w możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej z większej ilości dokumentów źródłowych. Można to uczynić za pomocą jednej prostej operacji. Wszystkie możliwości przewidziane w module „Faktury” są również uwzględnione w tym opisie.

  Zamówienia od odbiorców

  Źródłem zysków większości przedsiębiorstw jest sprzedaż swoich produktów w postaci towarów lub usług. Zdecydowano się wobec tego na wprowadzenie do systemu Anakonda modułu mającego za zadanie zarządzanie zamówieniami odbiorców. Operacje na stanie dokumentu (W, G) są tożsame z przyjęciem zamówienia do realizacji. Zamówienia podzielony zostały na dwie grupy: stałe i jednorazowe. W przypadku zleceń stałych, nie ma potrzeby wprowadzania zamówień, np. codziennie przez kilka lat. W opisywanym module przewidziano możliwość importowania zamówień w postaci plików XML.

  Paragony fiskalne

  Funkcjonalność wprowadzona przy okazji tego modułu, pozwala na integrację ze sobą elementów z obszarów sprzedaży i magazynów. Wszystko dzięki tworzeniu dokumentów WZ i faktur wprost z paragonów. Istnieje również możliwość tworzenia raportów dobowych i okresowych.

  Zaległości

  Każda niezapłacona faktura tworzy wpis w module, co umożliwia przeprowadzenie kompensaty, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba.

  Zalgłości kontrahentów

  Dowody dostaw

  W celu dopełnienia obszaru sprzedaży w systemie Anakonda, zdecydowano się na wprowadzenie funkcjonalności „Dowody dostaw”, która stanowi bufor między sprzedawcą, a Klientem. Głównym zadaniem opisywanego elementu jest generowanie dokumentów, które po podpisie odbiorcy, stanowić będą pokwitowanie odbioru artykułu. Dodatkowym ułatwieniem jest także możliwość tworzenia bezpośrednio z dowodów dostaw: faktur i faktur korygujących. Organizowane są one według tras, co znacząco ułatwia dystrybucję towarów. Ze względu na istniejącą możliwość wystąpienia ogromnej ilości dowodów dostaw, system Anakonda oferuje grupowe drukowanie dokumentów. Istnieje możliwość stworzenia różnego rodzaju zestawień, które w swojej formie i treści mogą być pomocne w procesach podejmowania decyzji związanych z produkcją i dystrybucją.

  Serwis

  „Serwis” ułatwia kontrolę nad naprawami ułatwiając wyszukiwanie tej, którą interesuje się operator. Autoryzacja kontrahentów pozwala na uniknięcie nieporozumień wynikających ze złych intencji niektórych klientów.

  CRM

  Bardzo rozbudowany moduł windykacyjny ułatwiający zarządzanie relacjami z kontrahentami. Jest to miejsce, z którego w prosty sposób można generować raporty ze sprzedaży oraz dostaw. Zawiera on elementy księgowe, takie jak możliwość tworzenia dokumentów (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe czy wezwania do potwierdzenia sald).

  Sumy zamówień

  W module zawarto informacje na temat zamówień dla poszczególnych oddziałów i artykułów. Anakonda jako system zautomatyzowany ma możliwość pobierania danych do tego modułu z zamówień na odpowiednią datę. Daje to możliwości kontroli nad ilością produkcji ograniczając jednocześnie przypadki, w których produkuje się za dużo lub za mało.