SYSTEM ANAKONDA


Funkcjonalność

System komputerowy to narzędzie ułatwiające działania w pewnym, wyszczególnionym obszarze rzeczywistości. Ideą przyświecającą projektantom systemu Anakonda już od samego początku projektu było takie zamodelowanie relacji między elementami systemu by jak najdokładniej odzwierciedlać te realne, pamiętając jednak o ciągłych, nieustających zmianach otoczenia. Po zaistnieniu modelu przedsiębiorstwa przyszedł czas na implementację narzędzi wspomagających zarządzanie, czego wynikiem jest spis funkcjonalności.