SYSTEM ANAKONDA


Kartoteki

Kluczowe elementy funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Tutaj definiuje się artykuły i ich cenniki. Tędy wprowadza się do systemu kontrahentów i tak ważne dane jak konta bankowe czy typy dokumentów magazynowych będących w użyciu.

Moduł “Dane podstawowe” składa się z następującyh elementów:

Słowniki

Powstałe dla ułatwienia działania operatorów w systemie. Zawierają informacje z całego obszaru działania systemu. Od rodzajów wykształcenia pracowników, poprzez kraje, z których może pochodzić nasz kontrahent a na typach drukarek fiskalnych skończywszy. Istnieją dwa typy słowników. W pełni modyfikowalne przez użytkowników i słowniki stałe, spełniające wymogi prawne czy proceduralne. System Anakonda w bardzo wielu miejscach ułatwia użytkownikowi pracę poprzez możliwość wyboru odpowiedniego elementu ze słownika. 

Kontrahenci

Oprócz dodawania i usuwania kontrahentów razem ze wszystkimi ich kluczowymi danymi, moduł daje możliwość operowanie bardzo rozbudowanymi narzędziami do administrowania takimi danymi kontrahenta jak dane do fakturowania czy różne rodzaje upustów. System Anakonda pozwala rozróżnić pojęcia “kontrahent” i “płatnik”, co ma swoje odzwierciedlenie również w opisywanym module. Tutaj można zadeklarować praktycznie wszystkie informacje pojawiające się na dokumentach wystawianych za pomocą systemu danemu kontrahentowi. Redukuje się w ten sposób czas potrzebny na obsługę kontrahenta.

Edycja danych fakturowych kontrahenta

Artykuły

Podobnie jak to miało miejsce w module “Kontrahenci”, “Artykuły” nie służą jedynie dodawaniu i usuwaniu towarów. Każdy artykuł ma szereg identyfikujących do obiektów takich jak kategoria czy typ. Pozwala to dowolne modelowanie obiektu “Artykuł' w systemie Anakonda. Informacje zawarte w opisywanym module wykorzystywane są w znacznym stopniu w obszarze sprzedaży i magazynów. Wymaga to zatem bardzo dokładnego zdefiniowania takich rzeczy jak przelicznik jednostki miary artykułu czy stawki VAT. Oczywiście dozwolone są takie operacje jak dodawanie cenników dla artykułów, zaawansowana funkcja przeglądania stanów magazynowych czy rezerwacji na artykuł. Można tutaj również zdefiniować kody EAN dla artykułu i operować na opakowaniach zbiorczych.

Dane pomocnicze:

Zbiór narzędzi definiujących i administrujących ważnymi danymi będącymi w ciągłym użyciu przez system. Można przytoczyć najważniejsze. Lokacje, które odpowiadają za poprawne lokowanie artykułów w magazynach czy konta bankowe i kursy walut. Z poziomu tego modułu możliwa jest również obsługa typów dokumentów magazynowych będących w użyciu firmy.

Dane pomocnicze - typy dokumentów magazynowych

Informacje

Dział zawierający dane o wszelkich umowach zawartych przez firmę (z pominięciem umów z pracownikami, które docelowo obsłuży moduł „Kadry”). Zawiera również dane o rozpoczętych postępowaniach sądowych i administracyjnych. Celem stworzenia tego modułu było przede wszystkim uproszczenie procedur związanych z obsługą wyżej wymienionych obszarów. 

Cennik

Dowolna ilość cenników z podziałem na wersje cenowe, czyli alternatywne wartości cen w zależności od potrzeb np. promocja wiosenna lub specjalne ceny artykułu w okresie świątecznym. Cenniki mogą być definiowane w dowolnej walucie.

Projekty

Kartoteka projektów, czyli wyróżników pewnych działań przedsiębiorstwa. Służą do agregowania danych wokół pewnego zdarzenia. Dla przykładu: Zdarzenie - cykliczna sprzedaż artykułu X dla kontrahenta Y. Wpisywanie odpowiedniego projektu do dokumentów dla kontrahenta (od zamówień po dowody księgowe) pozwoli wyliczyć koszt sprzedaży lub udział w zyskach poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Wyznaczniki faktur

Miejsce, gdzie definiuje się wygląd faktur oraz korekt

Cechy artykułów

Wszystkie artykuły w kartotece systemu Anakonda mogą być dodatkowo cechowane. Np. indeks artykułu 01 (blacha) może dostać takie cechy jak grubość, materiał, laminat itp. Do cech dopisuje się zazwyczaj dostępne wartości owych cech. System taki pozwala w znacznym stopniu zredukować liczbę artykułów z kartotece.