SYSTEM ANAKONDA


Księgowość

Księgowość – temat rzeka. Funkcjonalność tego modułu jest bardzo obszerna. Dowody księgowe, środki trwałe, definiowane formularze księgowe, raporty kasowe i wyciągi bankowe czy zautomatyzowane rozrachunki to tylko niektóre z pojęć, z jakimi spotka się operator wkręcony w tryby rozliczeń i księgowań. Ze względu na łatwość pomyłki wynikającej z błędu związanego z czynnikiem ludzkim, moduł został zaprojektowany w ten sposób by jak najwięcej operacji z nim związanych wykonywanych było automatycznie. Umożliwia to spokojne prowadzenie księgowości nawet na najbardziej skomplikowanym planie kont. Większość danych zapisanych na kontach księgowych można zestawić i pokazać w specjalnych, definiowanych formularzach, co z powodzeniem spełnia większość potrzeb raportowania. Jeżeli formularze okażą się niewystarczające zawsze można sięgnąć do modułu „raporty”.
Moduł “Księgowość” składa się z następujących elementów:

Dane podstawowe

Moduł służący edytowaniu podstawowych informacji księgowych niezbędnych w efektywnej pracy księgowego. Zawierają się w nim takie obszary jak plan kont, wzory dekretacji czy okresy obrachunkowe.

Dowody księgowe

Jeden z ważniejszych obszarów całej księgowości. Dodawanie, edytowanie lub usuwanie dowodów księgowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Istotną cechą modułu jest jego automatyzacja. Automatyczna dekretacja dokumentów itd. Oczywiście przewidziano możliwość importowania dowodów księgowych z plików.

Edycja nagłówka dowodu księgowego

Rozrachunki

Rozrachunki to moduł programu zawierający informacje niezwykle cenne w procesie monitorowania stanu środków pieniężnych w obrocie z kontrahentami i przewidywania ich wpływu. Historia współpracy finansowej z kontrahentami to przede wszystkim zestawienia: zapisów nierozliczonych transakcji do monitowania, transakcji z odsetkami, syntetyczne zestawienia rozrachunków.

Zestawienia

Zestawienia obrotów i sald oraz zestawienia operacji spełniają w praktyce, oprócz funkcji kontrolnej, również funkcje informacyjne i sprawozdawcze. Są bowiem źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału.

Operacje

W module przechowywane są informacje na temat wszystkich operacji z dowodów księgowych. Pojawiają się tam po zamknięciu dowodu. Dla ułatwienia pracy operatorom przeglądającym operacje wprowadzono możliwość ich filtrowania stosując różne kryteria.

Stany kont

Informacje zawarte w tym module powstają automatycznie podczas zamykania dowodów księgowych. Służą do generowania raportów i wydruków księgowych. Oczywiście istnieje możliwość przeglądania danych bez potrzeb generowania i drukowania raportów.

Raporty wyciągi

Proste i bezproblemowe generowanie raportów kasowych. Standardowe możliwości modułu zostały rozszerzone o funkcjonalność łączenia raportów w pracy czy eksport raportów. Różne stany raportów pozwalają kontrolować kiedy dane z raportu będą mieć odzwierciedlenie w zaległościach, dowodach księgowych a docelowo na kontach. Dla ułatwienia pracy operatora, system pozwala na swobodne kopiowanie zarówno całych raportów jak i poszczególnych pozycji. Poprzez odpowiednie operacje na raporcie kasowym możliwe jest kompensowanie wartości na kontach księgowych i fakturach lub korektach.

Zmiana okresu obrachunkowego

Możliwość edytowania danych księgowych dostępna jest dopiero po wybraniu odpowiedniego okresu rozrachunkowego. Funkcjonalność wprowadzono by zapobiegać ewentualnym problemom związanym z czynnikiem ludzkim.

Rozliczenia międzyokresowe

System „Anakonda” przewiduje w swojej funkcjonalności możliwość rozliczeń międzyokresowych Poza możliwością edytowania ilości odpisów, daty początkowej, początkowego i aktualnego stanu, moduł umożliwia zadekretowanie utworzonych rozliczeń. 

Rozliczenia

Środki trwałe

Rozbudowany moduł zarządzania środkami trwałymi. Dodawanie, edytowania, usuwanie środków trwałych to tylko mała część funkcjonalności modułu. Amortyzacja, zmiana wartości z możliwością przeglądania historii zmian wartości, umorzenia i miejsca użytkowania środków to pojęcia ściśle powiązane z opisywanym modułem. Moduł kompletnie wypełnia potrzeby księgowych związane z zarządzaniem środkami trwałymi.