SYSTEM ANAKONDA


Magazyny

W tym module użytkownik dodaje i wydaje towary z magazynu poprzez tworzenie i wprowadzanie odpowiednich dokumentów. Obsługiwane są lokacje magazynowe, zamienniki czy informacja o realizacji zamówień od odbiorców. W sytuacji gdy kończą się nam zapasy można na podstawie informacji magazynowych i gotowego modułu wygodnie wystawiać zamówienia do dostawców.
Moduł “Magazyny” składa się z następujących elementów:

Magazyny

Fragment systemu, gdzie tworzy, edytuje i usuwa się magazyny. Ze względu na rozbudowaną gospodarkę magazynową zaimplementowaną w Systemie, każdy magazyn charakteryzuje się szeregiem czynników modyfikowalnych przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Tutaj operator decyduje, czy w magazynie mają obowiązywać lokacje, ustala rodzaj magazynu lub kategorię magazynu, czyli deklaruje kategorię artykułu, który może być do magazynu przyjęty.

Dokumenty magazynowe

Moduł wykorzystywany do szeroko pojętej administracji dokumentami magazynowymi. Oprócz oczywistej możliwości dodawania, usuwania i edytowania dokumentów (wszystkich typów) dodano tutaj niezwykle przydatne funkcjonalności w postaci wiązania dokumentów magazynowych czy eksport dokumentów do innych aplikacji zarządzających magazynem. Anakonda jako system zintegrowany umożliwia wystawianie faktur bezpośrednio z odpowiednich dokumentów magazynowych oraz import plików z numerami serii.

Nagłówek dokumentu magazynowego

Spis z natury

Potrzeba chwili zmusza niekiedy do przeprowadzenia spisu z natury w magazynach. Moduł systemu „Anakonda” poprzez swoją funkcjonalność porządkuje wszystkie przeprowadzone procesy tego typu. System pomaga również wyświetlając listę artykułów, które powinny znaleźć się w magazynie (poprzez kontrolę kategorii). Po wykonaniu czynności i zamknięciu spisu z natury System umożliwia utworzenie dokumentu RW z wybranego spisu z natury.

Dostawy

W sytuacjach, kiedy przedsiębiorstwo przyjmuje duże dostawy artykułów, dla operatorów pracujących w takim przedsiębiorstwie niezwykle przydatny będzie opisywany moduł. Pozwala on użytkownikom na wystawianie bezpośrednio z dostaw dokumentów PZ lub deklaracji INTRASTAT.

INTRASTAT

Moduł służący ułatwieniu spełniania obowiązku prowadzenia deklaracji Intrastat. Oprócz wspomnianej już wyżej możliwości tworzenia deklaracji prosto z „Zamówień”, system ułatwia niemal wszystkie operacje na dokumentach deklaracji. Możliwe jest dodawanie, usuwanie lub edytowanie z użyciem słowników systemu, co znacznie skraca czas pracy.

Zamówienia dostawcy

Sprawna polityka magazynowa wymaga poprawnie działających zamówień dla dostawców. Moduł obsługuje takie procesy jak tworzenie i edytowanie zamówień. Anakonda umożliwia pełną edycję zamówienia. Porusza w swojej funkcjonalności obszary związane z upustami czy miejscem dostawy. W module, dano operatorowi, poprzez pozycje opisowe, możliwość dowolnej edycji pozycji zamówienia.

Analiza stanów

Moduł umożliwiający zaawansowaną analizę pomocną w przypadku podejmowania decyzji dotyczących planowania procesów związanych z gospodarką magazynową firmy. Tutaj możliwe jest skopiowanie ilości zamówionych przez odbiorcę i utworzenia zamówienia na artykuły w ilościach, których brakuje. Istnieje również możliwość określenia minimalnej i maksymalnej ilości konkretnego artykułu w magazynie.

Analiza stanów magazynowych

Rezerwacje

Element, w którym operator z odpowiednimi uprawnieniami (zazwyczaj handlowiec) dokonuje rezerwacji artykułu dla kontrahenta. Zarezerwowanego artykułu nie można wydać z magazynu kontrahentowi innemu niż widniejącemu w rezerwacji. W każdej rezerwacji konieczne jest podanie daty, do której ta obowiązuje. W celu uniknięcia konieczności dezaktywowania rezerwacji przez operatora, system Anakonda poprzez swój harmonogram zadań robi to za niego.

Obroty/wyszukiwanie


Zaawansowane narzędzie do analizy obrotów magazynowych. Nie tylko w ramach jednego magazynu, ale intermagazynowe. Oprócz możliwości zaawansowanej konfiguracji filtra wyszukiwania obrotów, operator ma okazję wydrukować raport będący zestawieniem obrotów magazynowych wyświetlonych według potrzeb i upodobań operatora.

Kartoteka przesyłek

Kartoteka przesyłek magazynowych.