SYSTEM ANAKONDA


Produkcja

Narzędzie służące do organizacji produkcji, zawiera w sobie takie elementy kontrolne jak rozliczanie produkcji czy „procesy”, które mają za zadanie weryfikację czynności produkcyjnych. Operator poprzez moduł ma dostęp do informacji o ilości produkcji, zamówionej przez odbiorców (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz ma możliwość edytowania receptur i norm zużycia materiałów potrzebnych do wytworzenia towarów w zakładzie produkcyjnym. Przy pomocy paneli dotykowych możliwa jest również obsługa systemu bezpośrednio na hali produkcyjnej i wprowadzenie informacji o wykonywanej produkcji na bieżąco.
Moduł “Produkcja” składa się z następujących elementów:

Receptury

Narzędzie kontroli receptur w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Oprócz standardowych w tym przypadku funkcjonalności związanej z dodawaniem usuwaniem czy edytowaniem receptur, na wzmiankę zasługuje fakt zastosowania narzędzia kontrolującego normy zużycia dla każdej receptury.

Receptury/normy zużycia

Dokumenty/magazyny

W opisywanym module deklaruje się odpowiednie magazyny dla dokumentów magazynowych stosowanych w trakcie produkcji Czy to dla dokumentów PW przyjmujących gotowe produkty do magazynów handlowych czy towary niespełniające wymogów jakości do magazynu braków. Informacje zawarte w module „Dokumenty/magazyny” wykorzystywane są również w kliencie panelu dotykowego przeznaczonego do organizacji produkcji w halach produkcyjnych.

Rozliczenie produkcji

Moduł "Rozliczenie produkcji" umożliwia uzyskanie informacji o kosztach wytwarzania wyrobów i elementów, zużywanych surowcach i opakowaniach. Jest ściśle związany z innymi działami systemu ( przede wszystkim Danymi podstawowymi i Magazynami), z których pobiera dane niezbędne do rozliczenia produkcji.

Oddziały – zmiany

Moduł służy do wprowadzania parametrów niezbędnych do funkcjonowania modułu „Produkcja” i jej rozliczania. Z uwzględnieniem produkcji zmianowej. Jako, że „Anakonda” to system zintegrowany, dostęp do informacji zawartych w tym module mogą mieć zarówno oddziały zamawiające jak i produkujące. Bardzo przydatne, zwłaszcza dla firm produkcyjnych.

Zamówienia produkcji

Moduł służący do organizacji produkcji. Jako, że system Anakonda to narzędzie w pełni zintegrowane, dostęp do tego modułu udostępniany jest zazwyczaj operatorom zamawiającym i tym, którzy odpowiedzialni są za produkcję. Oprócz standardowych w tego typu narzędziach funkcjonalności przewidziano użycie zestawień obrazujących sumaryczną (ilościową) wartość produkcji w zależności od podanych parametrów.

Urządzenia

Kartoteka urządzeń produkcyjnych z uwzględnieniem takich cech jak data przeglądu czy koszt godziny pracy

Procesy

Moduł przeznaczony do szczegółowej kontroli produkcji. Systematyzuje składowe elementy (czynności) każdego procesu. Ułatwia pracę pracownikom produkcji. W opisywanym module możliwe jest dogłębne edytowanie pozycji procesów z ustawianiem stanowiska początkowego i końcowego, czy startowaniem kolejnej czynności procesu na czele. Moduł bardzo silnie zintegrowany z klientem paneli dotykowych przeznaczonych do pracy w halach produkcyjnych.

Procesy produkcji

Plan produkcji

Funkcjonalność opisywanego modułu to przygotowanie danych jakościowych i ilościowych dotyczących produkcji. Oprócz odpowiedzi na pytania kto, czego, ile i na kiedy ma wyprodukować, użytkownik dostaje możliwość wpływania na odpowiedź systemu poprzez pobierania danych z zamówień odbiorców. Moduł spełnia również cele informacyjne dostarczając danych na temat harmonogramu prac produkcyjnych.

Rozstawienie asortymentu

Funkcjonalność pozwalająca usystematyzować pracę działu ekspedycji. Mocno skorelowana z urządzeniami zewnętrznymi (wyświetlaczami), które w jasny i czytelny sposób pokazują użytkownikom co, gdzie i w jakiej ilości mają rozstawić. Funkcjonalność zintegrowana z modułem sprzedaż w obszarze zamówień od odbiorców i dowodów dostaw. Urządzenia zewnętrzne korzystają z protokołu TCP/IP, więc można je podłączyć w zasadzie w każdych warunkach. Wraz z systemem Anakonda dostarczany jest program umożliwiający w szybki i przede wszystkim łatwy sposób programować wyświetlacze (zmieniać numer IP).

Wyświetlacz