SYSTEM ANAKONDA


Raporty 

W Anakondzie zaimplementowano zaawansowane narzędzia raportujące oparte na pakiecie Agata Report. Raporty wykonuje się w dwojaki sposób. Albo definiuje się swoje własne , w których może być zawarta wybrana przez operatora informacja z bazy danych, albo automatycznie tworzy się raporty za pomocą generatora, który zakresem dostępności danych obejmuje sprzedaż, dane magazynowe oraz księgowość. Oba sposoby nie są skomplikowane, także zdecydowana większość operatorów da sobie radę z wygenerowaniem nawet najbardziej skomplikowanego raportu. 
Moduł “Raporty” składa się z następujących elementów:

Definiowanie raportów

Narzędzie służące do zestawiania danych w interesujące użytkownika raporty. Mocno zintegrowane z pakietem Agata Report.

Wykonywanie raportów

Wykonywanie raportów z odpowiednimi, zadeklarowanymi przez użytkownika, parametrami. Poprzez system nadawania uprawnień można kontrolować dane możliwe do umieszczenia na raporcie dla każdej grupy użytkowników.

Generatory raportów

Proste narzędzie do generowania raportów. Wymaga podstaw języka SQL.

W systemie umieszczono kilka tabel generatora zbierających informacje z innych tabel bazy danych Anakondy, z których pobiera się dane do raportu poprzez wskazanie odpowiedniego pola tabeli.

Generator raportów

Na diagramie przedstawiono przykład zasilania tabeli rs_gr_projekty z dokumentów generowanych w systemie: