CO NAS WYRÓŻNIA?


Niezależność technologiczna

  • Oprogramowanie Anakonda jest oprogramowaniem z dostępnym kodem źródłowym wydanym na licencji GNU/GPL. Oznacza to, że po wdrożeniu możecie Państwo we własnym zakresie modyfikować kod i funkcje programu nie ponosząc z tego tytułu żadnych wydatków,

  • Pakiet jest napisany w takich technologiach, że nie wymaga zakupu licencji na oprogramowanie do jego rozwijania. Środowisko programistyczne, interpretery, oprogramowanie dodatkowe wraz z systemami operacyjnymi i serwerami jest dostępne bezpłatnie do użytku komercyjnego. Oznacza to, że każdy może w pełni legalnie i bez ponoszenia najmniejszych dodatkowych kosztów rozwijać system Anakonda.

  • Wolne Oprogramowanie, dzięki dostępności kodów źródłowych, jest całkowicie przejrzyste dla programistów i z powodzeniem może być kontrolowane pod kątem eliminacji niepowołanych działań, zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz jakości zastosowanych rozwiązań,

  • Oprogramowanie Anakonda z dostępnym kodem źródłowym umożliwi kontynuację prac nad oprogramowaniem przez różne firmy. Uniezależni to Państwa od konkretnego producenta. Umożliwi konkurencję na rynku innym producentom oprogramowania oraz powstawanie coraz szybszych, stabilniejszych i doskonalszych rozwiązań. Przyczyni się do szybszego rozwoju technologicznego tej aplikacji.