CO NAS WYRÓŻNIA?


Technologia

  • jako język programowania używany jest Python, język skryptowy z możliwością przygotowania wersji binarnych,

  • jako system operacyjny serwera używany jest Linux,

  • jako serwer bazy danych używany jest PostgreSQL,

  • pakiet pracuje w technologii trójwarstwowej.