OFERTA I DOWNLOAD


Oferta dla firm

System

Ile kosztuje program ? Jeśli nie potrzebują Państwo żadnej pomocy z naszej strony w instalacji i wdrożeniu, to jest bezpłatny. Wszytko potrzebne do działania systemu można ściągnąć z ftp://rs-anakonda.org

Wdrożenia

W ramach wdrożeń oferujemy:

 • wykonanie analizy przedwdrożeniowej,
 • wykonanie zmian w oprogramowaniu dostosowujących pakiet do Państwa potrzeb,
 • instalację oprogramowania włącznie z konfiguracją serwera,
 • import danych z systemów używanych obecnie, (cena uzależniona od ilości i rodzaju importowanych danych),
 • przeprowadzenie szkolenia użytkowników.

UWAGA!

Za prawidłowe działanie serwera bierzemy odpowiedzialność wyłącznie w przypadku instalacji wykonanej przez Record System.


W wyniku wdrożenia otrzymują Państwo system "pod klucz" spełniający wszystkie Państwa potrzeby za część kwoty potrzebnej na zakup i wdrożenie pakietów działających w podobnych technologiach. Koszt jest wielokrotnie mniejszy niż w przypadku innych systemów ERP dostępnych na rynku. Wynika to głównie z tego, że za żaden element naszego oprogramowania (bazę danych, systemy operacyjne, biblioteki i  samo oprogramowanie) klient nie musi płacić opłat licencyjnych, które często stanowią znaczącą część kosztów wdrożenia takiego systemu.

Cena wdrożenia jest każdorazowo ustalana na podstawie analizy przedwdrożeniowej.  Dla każdej firmy, w oparciu o jej specyfikę, sposób działania oraz zakres wykorzystania systemu przygotowujemy odpowiednie i atrakcyjne oferty. Analizując procesy zachodzące w przedsiębiorstwie optymalizujemy kosztowo i funkcjonalnie zakres wykorzystania naszego systemu.

Na rynku systemów do zarządzania działamy już ponad 10 lat, co daje pewność wykonania profesjonalnego wdrożenia. Nasi pracownicy mają doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych i zawsze dokładnie przeprowadzają analizę potrzeb klienta pod kątem zapotrzebowania na poszczególne elementy systemu oraz współpracę pomiędzy nimi.

Serwis

Po wykonaniu wdrożenia proponujemy serwis:

 • usuwanie błędów w oprogramowaniu,
 • administrowanie serwerem Linux,
 • administrowanie serwerem PostgreSQL,
 • administrowanie serwerem Anakonda,
 • wykonywanie kopii bazy danych,
 • pomoc techniczna w bieżącej pracy operatorów (telefon, mail),
 • dostosowywanie systemu do zmian w prawie,
 • szkolenia i wdrożenia nowych funkcjonalności,
 • wykonywanie zmian w oprogramowaniu.

Serwis jest płatny ryczałtowo - miesięcznie, z wyjątkiem dwóch ostatnich punktów, które są rozliczane w zależności od liczby przepracowanych godzin i jest dostępny wyłącznie dla licencjonowanych użytkowników.

Anakonda online

Dla tych wszystkich firm, które z różnych względów nie będą chciały lub mogły używać naszego pakietu w swojej sieci, proponujemy usługę w formie hostingu. Jest to również oferta skierowana do firm małych, jedno lub kilku osobowych nie posiadających sieci. Umożliwia to tym firmom korzystanie z rozwiązań do tej pory dla nich niedostępnych. Dla niewielkich firm, korzystających z naszego serwera, koszt wdrożenia zaczyna się już od 2.000 zł netto.

Na naszym serwerze instalujemy bazę danych i serwer Anakonda. Dane są dostępne z dowolnego miejsca na świecie, które ma podłączenie do internetu.

W ramach usługi gwarantujemy:

 • bieżącą obsługę operatorów,
 • instalacje nowych wersji,
 • usuwanie błędów w oprogramowaniu,
 • wykonywanie kopii bazy danych.

Anakonda a sklep internetowy

W najbliższym czasie rozpoczynamy prace nad integracją systemu ze sklepami internetowymi wg następujących założeń technicznych:

Rozwiązanie oparte będzie o technologię Web Services

Technologia ta umożliwia wymianę informacji pomiędzy aplikacjami w różnych lokalizacjach.

Oparta jest o standard co pozwala integrować aplikacje pomiędzy różnymi platformami.

Technologia Web Services korzysta ze standardowego protokołu http do transportu komunikatów. Komunikaty wysyłane z wykorzystaniem protokołu SOAP (podzbiór XML do definicji komunikatów. Opis upublicznionych metod realizowany jest przy pomocy WSDL

(podzbiór XML do definicji interfejsu).

Realizacja rozwiązania

Producenci stworzą na serwerze WWW Web Services, które będą realizowały funkcjonalności opisane powyżej.

Dla potrzeb obydwu aplikacji zostaną wygenerowane pliki wsdl zawierające opis składowych interfejsu. Na podstawie wygenerowanych plików będzie można wygenerować stosowne interfejsy dla obydwu aplikacji klienckich.

Firmy zainteresowane współpracą w realizacji tego projektu prosimy o kontakt.