OPEN SOURCE


System Anakonda jest w pełni polskim projektem Open Source. Zarówno jego prawna licencja jak i mentalne nastawienie tworzącego go zespołu bardzo wyraźnie umieszczają go w tej kategorii.

W kolejnych sekcjach znajdują się elementy, które dotyczą takich projektów - licencja, opis tworzącej go załogi oraz miejsce do komunikacji wewnątrzprojektowej.

Wszystkich chętnych do pomocy w rozwijaniu projektu serdecznie zapraszamy do współpracy.