OPEN SOURCE


Manifest Agile

Jest to nasze luźne tłumaczenie zasad Manifest Agile

Złożyliśmy pod nim podpisy i się z nim identyfikujemy.

Naszym priorytetem jest zaspokojenie potrzeb klienta poprzez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowego oprogramowania.

Zawsze otwarci jesteśmy na propozycje zmian w oprogramowaniu, nawet w późnych etapach jego rozwoju. Wprowadzamy je dla jak największych korzyści dla użytkownika.

Dostarczamy działające oprogramowanie okresowo, co kilka tygodni lub miesięcy, preferując jak najkrótsze przedziały czasowe.

Uważamy, że użytkownicy i programiści powinni komunikować się codziennie przez cały czas tworzenia projektu.

Opieramy tworzenia projektów o odpowiednio zmotywowane jednostki. Dostarczamy im środowisko, wspomagamy w stopniu w jakim tego potrzebują oraz ufamy im, że wykonają swoją pracę rzetelnie.

Uważamy, że najlepszą i najbardziej efektywną metodą przepływu informacji do i pomiędzy programistami jest rozmowa twarzą w twarz.

Ilość i jakość działającego oprogramowania jest dla nas najważniejszą i najlepszą miarą postępu.

Tworzymy oprogramowanie ze stabilnym i trwałym zaangażowaniem zarówno ze strony sponsorów jak i programistów, by umożliwić jego ciągły i nieprzerwany rozwój.

Uważamy, że nieprzerwane przykładanie wagi do doskonałości technicznej oraz dobrego projektu zwiększa przydatność.

Prostota – maksymalizacja ilości pracy, której nie wykonaliśmy – jest niezwykle istotna.

Uważamy, że najlepsze architektury, założenia oraz projekty pojawiają się w samoorganizujących się zespołach.

Co pewien czas nasz zespół analizuje sposób, w jaki może stać się bardziej efektywny, a następnie odpowiednio dostosowuje swoje zachowanie do wyników analizy.